Адвокація

Захист прав пацієнтів замісної підтримувальної терапії та їх родичів

Консультування

Надання консультаційної та психологічної допомоги людям, що зіткнулися з проблемою наркозалежності

Просвітництво

Інформування населення щодо наркозалежності, її наслідків та шляхів подолання хвороби

Метою діяльності Благодійного Фонду “Надія та Довіра” є формування здорового суспільства шляхом профілактики соціально-негативних явищ на території України за допомогою:

  • пропаганди здорового способу життя та сприяння в просуванні сучасних підходів в збереженні і зміцненні здоров’я нації
  • сприяння органам державної влади в реалізації загальнодержавних та інших програм з питань громадського здоров’я
  • адвокація і популяризація заходів, спрямованих на збереження громадського здоров’я та проведення інформаційно-просвітницьких кампаній серед широких верств населення
  • розширення та забезпечення доступу осіб з числа груп ризику до соціально-медичних послуг та впровадження інноваційних методів профілактики соціально небезпечних захворювань
  • сприяння розробці та впровадженню довгострокових комплексних програм захисту прав, подолання стигматизації та дискриминації, соціальної адаптації та ресоціалізації, медико-психологічної реабілітації осіб груп ризику