Про внесення змін до наказу МОЗ України №360 від 19 липня 2005 року http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0502-18  

Замісна підтримувальна терапія в лікуванні хворих із синдромом залежності від опіоїдів

Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і перекурсорів у закладах охорони здоров’я http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1028-15

Про затвердження Порядку проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0889-12

Про внесення змін до наказу МОЗ 19.07.2005 №360 http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0464-11

Про затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров’я, органів внутрішніх справ, слідчих ізоляторів і виправних центрів щодо забезпечення безперервності лікування препаратами замісної підтримувальної терапії http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1868-12

Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання,

Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2013-%D0%BF

Про внесення зміни до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1025-15