0 800 507-727

національна гаряча лінія з питань наркозалежності та зпт

0 800 503-310

національна гаряча лінія з питань
вірусних гепатитів

Вступ:

Люди, які знаходяться на замісній підтримувальній терапії і одночасно є засудженими або ув’язненими у пенітенціарних закладах – чи забезпечується цим особам безперервність лікування препаратами замісної підтримувальної терапії?

 

Статистика свідчить, що станом на осінь 2023 року близько 21 000 людей отримали послуги ЗПТ. Загалом  замісна підтримувальна терапія надається з метою зменшення шкоди для людей, які вживають наркотики ін’єкційним шляхом.

 

Так чи залишається ця послуга такою ж ефективною, якщо особа на ЗПТ потрапляє до пенітенціарних закладів, адже її ефективність полягає зокрема в тому, що пацієнт отримує лікування контрольовано та безперервно? Давайте розбиратися.

 

 

Частина 1:Дотримання прав людини у пенітенціарних закладах.

Відповідно до Конституції України кожен має право на охорону здоров’я та медичну допомогу. Звісно, це право зберігається і за засудженими або ув’язненими особами, так як ці особи мають право на отримання медичної допомоги без дискримінації, тобто вони мають ті самі права, що доступні іншим громадянам, без огляду на їх легальний статус.

 

Місця відбування покарань – це найбільш уразливі території з точки зору дотримання прав людини. І якщо до таких закладів потрапляє людина, яка отримає послуги лікування замісною підтримувальною терапією – ситуація із дотриманням прав таких осіб може погіршуватися. Подекуди це зумовлено тим, що працівники правоохоронних органів не знають  порядок взаємодії з медичними закладами, а  також про те, що вони зобов’язані забезпечувати затриманим або засудженим на ЗПТ відповідне безперервне лікування.

 

Основна перевага замісної підтримувальної терапії у покращенні рівня та якості життя пацієнтів, а якщо ми говоримо про пацієнтів ЗПТ у пенітенціарній системі це можливість для людей по—перше, відмовитися від нелегальних наркотиків, і, відповідно, знизити шанси інфікування такими захворюваннями як, наприклад, ВІЛ, а по-друге – успішно ресоціолізуватися.

 

З метою забезпечення безперервності лікування препаратами замісної підтримувальної терапії ще у 2012 році було видано спільний Наказ Міністерства охорони здоров’я, внутрішніх справ, юстиції та Державної служби України з контролю за наркотиками. Цим Наказом затверджено Порядок взаємодії закладів охорони здоров’я, органів внутрішніх справ, слідчих ізоляторів і виправних центрів щодо забезпечення безперервності лікування препаратами замісної підтримувальної терапії.

 

Також цим Наказом доручено Міністерству внутрішніх справ України та Державній пенітенціарній службі України передбачити строк конвоювання осіб, які отримують препарати замісної підтримувальної терапії, не більше 24 годин.

Таким чином, можемо говорити про те, що нормативне підґрунтя для дотримання прав засуджених або затриманих у пенітенціарних закладах розроблена та впроваджена.

 

Частина 2: суб’єкти отримання ЗПТ у пенітенціарних закладах

Порядок, про який ми говорили попередньо направлений на забезпечення безперервності лікування препаратами замісної підтримувальної терапії конкретно визначених суб’єктів.

 

Зокрема серед них:

  1. Особи, які вчинили адміністративне правопорушення, були затримані, а строк їхнього перебування у кімнатах для затриманих перевищує 3 години.
  2. Особи, затримані за підозрою у вчиненні злочину які утримуються в ізоляторах тимчасового тримання.
  3. Особи, узяті під варту, які утримуються в ізоляторах тимчасового тримання або у слідчих ізоляторах.
  4. Заарештовані за адміністративні правопорушення.
  5. Особи, які відбувають покарання.

 

Отже, лікування препаратами замісної підтримувальної терапії гарантується усім адмінзатриманим, якщо строк їхнього затримання перевищує 3 години, затриманим, узятим під варту, адмінарештованим та засудженим.

 

Частина 3: Роль закладів охорони здоров’я в організації та забезпеченні безперервного лікування

Заклади охорони здоров’я мають забезпечувати:

  • безперервність лікування препаратами ЗПТ або проведення детоксикації переліченим суб’єктам (адмінзатриманим, затриманим, узятим під варту, адмінарештованим, засудженим),
  • консультацію та виїзд лікаря-нарколога до зазначених осіб, якщо вони є пацієнтами ЗПТ.

 

При цьому лікар-нарколог перед виїздом  до затриманої або засудженої особи повинен з’ясувати, чи дійсно ця особа є пацієнтом ЗПТ. Це відбувається через отримання Виписки із медичної карти у закладі охорони здоров’я, де особа отримувала лікування ЗПТ.

 

У Виписці має бути зазначено назву препарату ЗПТ, його дозу та дату останнього прийому препарату, і копії усіх заповнених сторінок паспорта.

 

Також лікар має з’ясувати можливість організації продовження ЗПТ для цього пацієнта.

 

Продовження лікування може бути організоване, якщо заклад охорони здоров’я, де впроваджена замісна підтримувальна терапія розміщений у межах територіальної одиниці (місто, район), де перебувають особи, які отримували ЗПТ.

 

Якщо продовжити лікування ЗПТ неможливо лікар-нарколог призначає проведення детоксикації та визначає найближчий за місцезнадходженням заклад охорони здоров’я (наркологічний диспансер, центральну районну чи міську лікарні), на базі якого слід провести детоксикацію.

 

Частина 3: Роль органів внутрішніх справ у сприянні надання лікування замісною підтримувальною терапією.

Звичайно, органи внутрішніх справ також відіграють свою роль у забезпечення безперервності лікування препаратами замісної підтримувальної терапії для адмінарештованих, узятих під варту та затриманих.

 

Зверніть увагу, що органи внутрішніх справ координують лише перелічених суб’єктів, а ось координацією лікування ЗПТ для засуджених буде займатися вже адміністрація виправного центру. Хоча алгоритм буде схожим.

 

Адмінзатримані.

Отже при отриманні від адмінзатриманих інформації про стан здоров’я та необхідність прийому ЗПТ органами внутрішніх справ у Журналі обліку доставлених, відвідувачів та запрошених робиться відповідний запис (з фіксацією факту необхідності надання ЗПТ).

 

Після цього протягом трьох годин черговий має доповісти про перебування адмінзатриманих, які потребують отримання ЗПТ, начальникові ОВС а також проінформувати керівника найближчого за місцезнаходженням ЗОЗ, де впроваджена замісна підтримувальна терапія, про необхідність консультації такого адмінзатриманого лікарем-наркологом.

 

Також на органи внутрішніх справ покладено обов’язок доставляти адмінзатриманих до ЗОЗ ЗПТ для отримання ЗПТ чи до ЗОЗ для проведення детоксикації відповідно до призначення лікаря-нарколога.

 

Затримані, узяті під варту, адмінарештовані, які перебувають в ізоляторах тимчасового тримання.

 

Інформація про стан здоров’я та необхідність прийому ЗПТ отримується в даному випадку або з матеріалів особової справи інформації про стан здоров’я або під час первинного медичного огляду.

 

Після цього медичний парцівник або черговий робить відповідну відмітку в Журналі первинного обстеження осіб, які поміщаються в ізолятор тимчасового тримання та протягом трьох годин черговий доповідає про перебування особи, яка потребує отримання ЗПТ, начальникові ІТТ та інформує керівника найближчого за місцезнаходженням ЗОЗ, де впроваджена замісна підтримувальна терапія, про необхідність консультації такого адмінзатриманого лікарем-наркологом.

 

Так само для отримання ЗПТ затриманих, узятих під варту, адмінарештованих доставляють до ЗОЗ для проведення детоксикації відповідно до призначення лікаря-нарколога.

 

Про кожний факт надання медичної допомоги (медичного огляду) роблять запис у Журналі надання медичної допомоги.

 

Адмінарештовані, які перебувають у спеціальних приймальниках.

Для адмінарештованих, які перебувають у спеціальних приймальниках алгоритм перших кроків подібний:

  • медичний працівник або черговий робить запис у Журналі обстеження адмінарештованих і реєстрації надання їм медичної допомоги при отриманні інформації від особи про стан здоров’я та необхідність прийому ЗПТ,
  • черговий протягом 3 годин доповідає начальникові спеціального приймальника або органу внутрішніх справ про перебування такої особи та інформує керівника ЗОЗ, де впроваджена замісна підтримувальна терапія, про необхідність консультації лікаря-нарколога.

 

Так само органи внутрішніх спав мають забезпечити доставлення адмінарештованих до ЗОЗ ЗПТ для отримання ЗПТ чи до ЗОЗ для проведення детоксикації відповідно до призначення лікаря-нарколога.

 

У разі переведення адмінзатриманих, затриманих, узятих під варту, адмінарештованих  до інших місць перебування керівник ОВС надає інформацію про осіб, які отримали ЗПТ, до ЗОЗ, звідки був направлений лікар-нарколог. Так само інформація надається і при звільненні осіб.

 

Частина 4: Адміністрація слідчих ізоляторів та виправних центрів

Схожий алгоритм забезпечення узятих під варту безперервним лікуванням ЗПТ відбувається  і у слідчих ізоляторах.

 

Черговий медичної частини слідчого ізолятора інформує начальника медичної частини слідчого ізолятора про перебування особи, яка потребує отримання ЗПТ.

 

Інформацію про необхідність ЗПТ отримується від органів внутрішніх справ або безпосередньо від узятого під варту.

 

Обов’язково інформується керівник найближчого закладу охорони здоров’я, де впроваджена замісна підтримувальна терапія.

 

Адміністрація також має забезпечувати доставлення узятих під варту до ЗОЗ ЗПТ для отримання ЗПТ або до ЗОЗ для проведення детоксикації відповідно до призначення лікаря-нарколога.

 

Адміністрація також має сприяти медичним працівникам у забезпеченні проведення детоксикації узятим під варту строком не більше одного місяця. А при неможливості доставлення осіб на ЗПТ для детоксикації до закладу охорони здоров’я, адміністрація забезпечує здійснення останнім проведення детоксикації у медичній частині слідчого ізолятора відповідно до призначення лікаря-нарколога.

 

Усі дані щодо проведення ЗПТ або детоксикації вносяться до Медичної карти амбулаторного хворого.

 

При звільненні – адміністрація слідчого ізолятора видає особі на руки довідку про отримання ЗПТ або проведення детоксикації.

 

Засуджені у виправних центрах.

При встановленні факту отримання ЗПТ засудженим, прибулим до виправного центру, начальник виправного центру інформує по телефону керівника найближчого за місцезнаходженням ЗОЗ згідно з Переліком закладів охорони здоров’я, де впроваджена замісна підтримувальна терапія, про перебування такої особи та листом про необхідність отримання консультації лікаря-нарколога та вирішення питання щодо отримання ЗПТ або проведення детоксикації.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Telegram
Pocket
Print