';

Законодавство про замісну підтримувальну терапію

Про затвердження Порядку проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров’я № 2630 від 16.11.2020} https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0889-12#Text

Continue

Про затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров’я, органів внутрішніх справ, слідчих ізоляторів і виправних центрів щодо забезпечення безперервності лікування препаратами замісної підтримувальної терапії http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1868-12

Continue

Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання,

Continue

Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2013-%D0%BF

Continue

+38 (044) 229 42 80