0 800 507-727

національна гаряча лінія з питань наркозалежності та зпт

0 800 503-310

національна гаряча лінія з питань
вірусних гепатитів

Частина 1: Військовий облік та мобілізація

Згідно з Конституцією України, захист Вітчизни — обов’язок кожного громадянина.

Конституція України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

 

З 24 лютого 2022 року в Україні було введено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію. Всі чоловіки у віці від 18 до 60 років та деякі жінки тепер є військовозобов’язаними та, відповідно, мають стояти на військовому обліку.

 

Цих осіб може бути мобілізовано, якщо військово-лікарська комісія визначить їх придатними до військової служби.

 

Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text

 

Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначені випадки, коли військовозобов’язані не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

 

Наприклад, це випадки, коли військовозобов’язані заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

Також відстрочку можуть отримати особи, які мають особливі сімейні обставини, наприклад, утримують 3 і більше дітей або виховують дитину з інвалідністю.

 

Окремо можна виділити категорію осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації через певні захворювання.

 

В мирний час перелік таких захворювань ширший. В воєнний час придатність до воєнної служби визначається під час проходження ВЛК.

 

Тобто загалом наразі мобілізації підлягають усі військовозобов’язані, окрім тих які мають підстави для звільнення від мобілізації.

 

Частина 2: Обмеження до служби.

Відповідно до «Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України»

Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08#n14

 

категорії придатності до військової служби можна поділити на такі:

1) придатний до військової служби;

2) тимчасово непридатний до військової служби;

3) обмежено придатний у воєнний час;

4) непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

 

Тобто під час воєнного стану особи з перших трьох категорій можуть бути призваними щоб нести службу в тилу.

 

До осіб, які можуть бути визначені тимчасово, обмежено або повністю непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку належать люди, які:

  • Визнані в установленому порядку особами з інвалідністю;
  • Мають певні хвороби, стани або фізичні вади, що підтверджується військово-лікарською комісією.

 

При цьому, зауважте, що в залежності від форми хвороби, її важкості та ступеня порушення функцій організму особа може бути визнана як тимчасово непридатною – тобто може бути мобілізована після лікування, обмежено придатною – що означає, що особа не може виконувати певні завдання в армії, втім придатна до інших або непридатною із виключенням з військового обліку, що в свою чергу означає що людина за станом здоров’я не має можливості проходити військову службу в ЗСУ.

 

Частина 3: Діагнози та їх вплив на придатність до військової служби

Як ми вже розібрали, не будь яка хвороба автоматично розцінюється як непридатність.

 

Законодавчо ці питання регулюються одразу декількома нормативними актами, які працюють у зв’язці між собою.

 

Ми вже згадували Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text

 

 

Він визначає, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані: визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії.

 

Власне, цей закон відсилає нас до нормативного акту, який має регулювати порядок проходження військово лікарської експертизи. Такий порядок визначений Наказом Міністерства оборони України «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України».

Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08#n14

 

Цей порядок розкриває алгоритм проходження медичного огляду, в тому числі для визначення ступеня придатності до військової служби а також містить Розклад хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби.

Розклад хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08#n1523

 

Для однакового трактування Розкладу тут є і пояснення, щодо того, як застосовувати статті Розкладу. Таким чином варіанти діагнозів, їх класифікація, критерії визначення тощо – розкриті максимально детально.

 

Частина 4: Пацієнти, які проходять лікування по програмі замісної підтримувальної терапії та військовий облік.

Законодавчо замісна підтримувальна терапія назначається пацієнтам із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів зі встановленим діагнозом залежності згідно з МКХ-10: F11 «Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів».

 

Відповідно до пункту 6 Порядку проведення замісної підтримувальної терапії осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів —  показаннями до призначення ЗПТ є встановлений діагноз залежності від опіоїдів згідно з МКХ-10: F11.2 «Синдром залежності» за наявності критеріїв включення до ЗПТ та відсутність медичних протипоказань для призначення ЗПТ.

 

Отже, ми визначали, що ЗПТ назначається пацієнтам із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів. В цьому випадку нам важливий той факт, що пацієнт ЗПТ завжди буде мати діагноз F11.2 «Синдром залежності».

 

Тепер ми звернемося до Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, про який говорили раніше.

 

Діагноз F11.2 «Синдром залежності» потрапляє до частини Розкладу хвороб, який називається «Розлади психіки та поведінки (F00-F99), їх наслідки». Ця частина складається з кількох статей. Для нас актуальна стаття 15, яка включає діагнози між F10-F19 — розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин (алкоголю, опіоїдів, канабіоїдів, седативних, снодійних, кокаїну, галюциногенів, летючих розчинників, наркотичних засобів та інших).

 

Озвучена 15 стаття поділяється на два підпункти, які визначають ступінь важкості стану, це:

Підпункт а) — синдром залежності з різкими, стійкими психічними розладами

Та

Підпункт б) – синдром залежності з помірними або незначними психічними розладами.

 

Отже, маючи діагноз «Синдром залежності», військовозобов’язаним під час військової експертизи буде конкретизовано до якого з цих підпунктів належить стан особи, яка проходить військово-лікарську комісію.

 

В залежності від висновку ВЛК особу, яка знаходиться на програмі замісної підтримувальної терапії можуть або визначити обмежено придатною до служби у воєнний час або повністю непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку.

 

Частина 5: Обмежена придатність та непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку.

Отже, ми визначили, що особа, яка знаходиться на замісній підтримувальній терапії може отримати статус обмежено придатної або повністю непридатної до військової служби. Цей статус буде закріплено постановою ВЛК за результатами проходження комісії.

 

Одночасно з постановою ВЛК в індивідуальному порядку з урахуванням військової спеціальності, займаної посади, віку, роботи, що фактично виконується, пристосованості до неї того, хто пройшов медичний огляд, у постанові у довільній формі вказується, які види служби та роботи протипоказані цій особі.

 

Особи, визнані обмежено придатними до військової служби — непридатні до служби у десантно-штурмових військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах (за винятком підрозділів забезпечення).

 

При цьому, військовослужбовці, визнані обмежено придатними до військової служби, придатні до служби у частинах (підрозділах) забезпечення, ТЦК та СП, установах, організаціях, навчальних закладах.

 

Порядок проходження військової служби військовослужбовцями, які визнані ВЛК обмежено придатними до військової служби, визначається

— Положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України та Інструкцією про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України.

 

Військовозобов’язані з обмеженою придатністю до військової служби не можуть виїжджати за кордон.

 

Особи, визнані непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку.

 

Таке рішення ВЛК надає право на звільнення з військової служби і її подальше проходження можливе тільки за власним бажанням громадянина на підставі рапорту на продовження проходження служби на деяких посадах.

Постанови ВЛК щодо військовослужбовців, які визнані непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку реалізуються негайно.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Telegram
Pocket
Print